طنز و کاریکاتور

شاعر کم حرف

شخصی به شاعری گفت: شعری برایم بخوان شاعر گفت: از متقدّمین یا از متأخرین؟ گفت: از متأخرین گفت: از افکار خودم بخوانم یا از سایرین؟ گفت: فارسی باشد برای من فرقی نمی کند گفت: قصیده بخوانم یا غزل؟ گفت: غزل باشد بشنیدنش راغب ترم گفت: ادبی باشد یا عاشقانه؟ گفت: عاشقانه باشد بهتر است گفت: اگر …

شاعر کم حرف ادامه »

ضرب المثل مؤثر

رئیس یک کارخانه خواست ابتکاری کند که کارمندها بهتر کار کنند. یک روز، روی میزها، روی در و دیوار و خلاصه تمام نقاط کارخانه کاغذی چسباند که روی آن نوشته بود: «کار امروز را به فردا میفکن.» از همان روز تمام کارمندها تقاضای اضافه حقوق کردند، تمام کارگرها دست به اعتصاب زدند، و صندوقدار نیز …

ضرب المثل مؤثر ادامه »

عواقب توصیه ی احمقانه

بیماری در اتاق انتظار مطب یکی از پزشکان مشهور نشسته و با نگرانی و اضطراب منتظر بود تا نوبتش برسد. سرانجام نوبت او شد و داخل رفت. دکتر قبل از هر چیز پرسید: «قبل از اینکه اینجا بیایید، پیش کس دیگری هم رفته بودید؟» بیمار پاسخ داد: «بله، پیش پزشک عمومی که نزدیک خانه مان …

عواقب توصیه ی احمقانه ادامه »